Klara bloggen

Renhet


skrivet den 21 okt av Admin, klockan:13:45
Det tredje c:et heter på engelska Clarity och på svenska kallar vi det för renhet. Man pratar när man pratar om renhet om olika grader av denna. Graden av renhet anger alltså hur fri diamanten är från inneslutningar men även från andra yttre märken. Inneslutningarna är olika mineralkristaller och mindre sprickor eller brott. Dessa olika inneslutningar definieras av professionella personer. Detta måste man göra med mikroskop eftersom man inte kan se det med blotta ögat. Med hjälp av mikroskopet ser man då hur stora dessa inneslutningar är och man mäter upp de. Och detta anger man sedan som renhet och baserar det på tio gångers förstoring. Tidigare använde man sig av ett begrepp som man kallade för ”lupp” när man talade om renhet men nu har man allt mer börjar gå ifrån det begreppet och idag är det betydligt vanligare att man använder sig av andra beskrivningar när man talar om renhet.

Just nu värderat 2.6 av 27 människor

 • Currently 2,555556/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Färg


skrivet den 19 okt av Admin, klockan:13:45
Det andra c:et heter på engelska Color och översätts till svenska som färg. Diamanter är egentligen färglösa som jag även har nämnt lite tidigare. Och det är avsaknaden av färg som man bedömer när man pratar om Color. Detta gör man genom att jämföra med så kallade masterstenar, som är stenar med känd färg. Det som kanske är allra vanligast är att diamanter har svag ton av gult men även av brunt är vanligt förekommande. Diamanter av mycket hög kvalitet är dock färglösa och bedöms som vita. Sedan finns det faktiskt även andra färger så som rosa gröna och så vidare men dessa är mycket sällsynta. När man bedömer färgen på en diamant så gör man det i ett speciellt ljus. Det går inte att göra med vanlig inomhusbelysning eftersom denna oftast faktiskt är lite gul i nyansen själv och det skulle ge en missvisande färg av diamanten.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Slipning


skrivet den 16 okt av Admin, klockan:13:44
Det första c:et heter på engelska Cut och översätts till svenska som slipning. Proportionerna av en diamant samt dess symmetri är det som har den största betydelsen för diamantens briljans. Briljans är det ljus som uppkommer av reflektionen i diamanten. Hur ljuset ska återspeglas beror på hur slipningen görs. Så med hjälp av olika sätt att slipa så får man fram olika reflektioner i diamanten. Det är det som gör att diamanter glänser som den gör. Den kanske allra vanligaste formen av slipning är den som kallas för briljantslipning men även prinsessslipning är vanligt förekommande. Dessa metoder är de som har bäst reflektion av ljuset. Men det är också så att det idag tack vare en massa ny datateknik också ständigt utvecklas nya slipningsmetoder och vi får se vilken av dessa metoder som kommer att vara mest populär om några år. Sådant här kan ju ändras i och med att tekniken utvecklas.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

4 C


skrivet den 15 okt av Admin, klockan:13:44
När man pratar om diamanter i professionella sammanhang så pratar man ofta om fyra olika C. Dessa står på engelska för Cut, Color, Clarity och Carat. På svenska kallar vi dessa fyra C för slipning, färg, renhet samt Carat. Man kan se dessa beteckningar bland annat när man ska köpa en diamant, eller kanske rättare sagt ett smycket med en diamant i. Utifrån dessa fyra c så avgör man diamantens kvalitet. Jag kände inte till dessa fyra c tidigare och jag tyckte att det var intressant att läsa om det så jag bestämde mig för att jag skulle skriva om det här. Även om ni kanske precis som jag inte är ute efter att köpa diamanter så kan det vara kul att veta lite mer om detta. För skulle man någon gång komma i kontakt med diamanter så kommer man med stor sannolikhet även i kontakt med dessa fyra c.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Blodsdiamanter


skrivet den 13 okt av Admin, klockan:13:43
Det har på senare tid börjat uppmärksammas allt mer av det som kallas för blodsdiamanter. Men blodsdiamanter menas och syftas på alla de väpnade konflikter och en mängd andra problem som finns på grund av diamanter, eller alltså där diamanter är inblandade i konflikterna. De flesta guldsmeder i Sverige vill inte handla med dessa diamanter vilket jag tycker är bra men jag undrar om man verkligen kan spåra och verkligen veta vilken diamant som är bra och vilken som inte är det, alltså vilken diamant som är en blodsdiamant och vilken som inte är det. Det måste finnas stenar som man inte kan spåra ursprunget på tänker jag och kan man någonsin vara säker på att man inte köper en blodsdiamant. Jag skulle vilja rekommendera en mycket bra film som handlar om blodsdiamanter som heter ”Blood Diamond”. Om ni inte har sett den så gör det för den är riktigt bra och här får man se innebörden av vad som menas med en blodsdiamant.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Carat


skrivet den 10 okt av Admin, klockan:13:42
Det sista c:et är det som har samma namn på engelska som på svenksa, nämligen carat. Carat pratar man faktiskt även om då man pratar om guld så begreppet tror jag att de flesta har hört någon gång tidigare. Men det är viktigt att inte förväxla dessa eftersom carat när vi prtar om gul anger guldhalten och alltså inte vikten som den gör när vi pratar om diamanter. Carat är egentligen en måttenhet. Det man pratar om när man pratar om carat är alltså vikten. En carat motsvarar 0.2 gram. Man delar även in det i hundradelar, ct. Man kan fråga sig varför man använder sig av carat som en måttenhet och det har egentligen ett historiskt ursprung och vi gör det än idag, dock enbart när vi pratar om smycken. Det som är intressant är att vikten, när vi pratar om diamanter inte är det som är avgörande för priset utan det är så många andra faktorer som spelar in. Detta betyder att två diamanter som har samma vikt kan vara värda helt olika mycket beroende på de andra faktorerna så som slipning, renhet samt färg.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Diamantens historia


skrivet den 07 okt av Admin, klockan:13:42
Det man vet eller framför allt tror är att diamanter för första gången utvanns för mer än 4000 år sedan. Man började utvinna diamanter i Indien i några gruvor men på den tiden var inte intresset för diamanter särskilt stort. Intresset för diamanter kan man säga väcktes i och med att en man upptäckte att och framför allt hur dessa skulle slipas. Detta var i mitten av 1400-talet. Och ända fram till 1700-talet så utvanns diamanter i princip enbart i Indien och någon gång under 1700-talet så gjordes fynd av diamanter även i Brasilien. Den moderna industrin av diamanter föddes i samband med att man gjorde fynd av diamanter i Sydafrika. Det är också ett sydafrikanskt företag idag som dominerar diamantbranschen. Idag så kommer två tredjedelar av alla diamanter från gruvor från olika länder i Afrika, inte minst från Sydafrika men även Nigeria, Angola, Botswana och många fler.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Hur bildas diamanter?


skrivet den 06 okt av Admin, klockan:13:41
Det kan vara ganska intressant tycker jag att studera hur det går till när diamanter bildas. Diamanter bildas på ett mycket högt djup, 150-200 kilometers djup och detta gör de under ett högt tryck och under en mycket hög temperatur. Diamanterna förvaras sedan och är kvar på det här djupet under väldigt många år och sedan med hjälp av vulkaniska magmor så transporteras de till jordens yta så småningom. De bästa och perfekta diamanterna som bildas är alltså bestående av rent kol. Den är också helt färglös och mycket hård. Diamanter kan dock även skapas naturligt vis meteoritnedslag. Det som händer då är att det uppstår ett plötsligt tryck och en mycket snabb höjning av temperaturen vid ett nedslag och det kan skapa mikrodiamanter. Det finns också dock konstgjorda diamanter. Metoden att tillverka konstgjorda diamanter uppfanns 1953 av en man som heter Erik Lundblad. Dessa diamanter är idag svåra att skilja från de ”riktiga” och det kan i princip endast riktiga analytiker göra.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vad är det?


skrivet den 04 okt av Admin, klockan:13:40
Själva ordet diamant kommer från ett grekiskt ord, adamas, som betyder oövervinnerlig. Några av er kanske redan kände till det här men jag gjorde inte det och det här var helt ny information för mig. Diamant är kan man säga en form av kol. Grafit är också en form av kol till exempel men den stora skillnaden mellan diamant och grafik är diamantens hårdhet bland annat. En diamant är en ädelsten som kan slipas men när det är oslipad så kallas den för rådiamant. När man mäter hur hårt ett ämne är så mäter man i en viss skala, den här skalan kallas för Mohs hårdhetsskala och på den här skalan finns tio steg där ett är mjukast och tio hårdast. På den här skalan så säger man att mineralet talk har hårdhet ett medan diamanten då har en hårdhet på tio, alltså det högsta på skalan.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Den här bloggen


skrivet den 02 okt av Admin, klockan:13:38
Jag tänkte börja den här bloggen men att ta fram fakta och förklara vad en diamant är. I och för sig så tror jag att de flesta av oss vet exakt vad diamanter är samt hur de ser ut men man vet kanske inte exakt rent vetenskapligt hur de är uppbyggda och så vidare så det är det som jag tänkte börja med här, nämligen att på ett mer vetenskapligt plan förklara vad det är för material. Sedan kommer jag att ge ännu mera fakta i de nästkommande inläggen men sedan utöver ren fakta så kommer jag också att i några inlägg skriva om andra saker som rör diamanter så som till exempel filmer som har gjort som handlar om diamanter och också lite andra saker som är roliga att veta som till exempel priserna på diamanter och till exempel den dyraste diamanten som har köpts och så vidare.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5